Ny ordning:

Kulturrom lyser ut 10 millioner kroner til grønne initiativer

Av Tord Litleskare

| 31. januar, 2024
Kulturminister Lubna Jaffery var til stede på Kloden Teater i Oslo under lanseringen av den nye ordningen til Kulturrom.  Foto: Dag Sandven

Kulturminister Lubna Jaffery var til stede på Kloden Teater i Oslo under lanseringen av den nye ordningen til Kulturrom.
Foto: Dag Sandven

Pengene skal gå til initiativer som skal stimulere til kunnskap, samarbeid og varig endring, ifølge Kulturrom.

Gjennom ordningen skal det være enkelt å få tilskudd til omstilling. Midlene skal stimulere til sirkularitet og ombruk av lokaler og utstyr.

Det vil blant annet gi mulighet for å leie inn ressurser, gjøre mulighetsstudier for gjenbruk av materialer, systematisere interne rutiner for vedlikehold og dele kunnskap med andre.

Du finner mer informasjon om ordningen og søknadsskjema på Kulturroms nettsider.

Økern-lansering

Lanseringen av den nye satsingen fant sted på Kloden teater på Økern i Oslo. Teateret, som er i midlertidige lokaler, har nå ferdigstilt planene for å ombygningen av de gamle lokalene til Standard Telefon- og Kabelfabrik til et teaterhus med spesielt fokus på scenekunst for barn og ungdom – og det frie scenekunstfeltet i Norge.

Kulturminsteren var til stede og forklarte hvorfor en slik satsning er viktig.

— Tilskuddsordningen Grønnere investeringer er et bidrag til det grønne skiftet som ikke går på bekostning av kvaliteten i produksjon og formidling av kunst og kulturuttrykk, men tvert imot spiller på lag med kunst- og kultursektorens evne til innovasjon, nytenkning, og grønne engasjement, uttalte kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, ifølge en pressemelding fra Kulturrom.

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.

Besøk Kulturrom