Søke tilskudd:

— Å lytte til musikken er det første de fleste komiteer gjør når de skal vurdere en søker. Heldigvis!

Av Tord Litleskare

| 31. august, 2022
Trine Mjølhus Jacobsen har sine siste måneder i jobben som medlemsansvarlig i NOPA. Hun har mye erfaring med veiledning av medlemmer i forbindelse med søknader om tilskudd. Foto: Tord Litleskare

Trine Mjølhus Jacobsen har sine siste måneder i jobben som medlemsansvarlig i NOPA. Hun har mye erfaring med veiledning av medlemmer i forbindelse med søknader om tilskudd.
Foto: Tord Litleskare

Trine Mjølhus Jacobsen har gjennom sitt arbeid i NOPA fått god innsikt i hva søkere til ulike tilskuddsordninger lurer på. Her deler hun noen av sine viktigste råd.

Det er to tema som ofte går igjen: Budsjett og tekstlengde.

Mange søkere lurer på hvordan budsjetter skal settes opp og hvorfor inntekter og utgifter må gå i null. Noen ganger hjelper hun til med å sette opp enkle budsjetter. Det handler mye om å hjelpe folk å forstå prinsippene, mener hun selv.

Mjølhus Jacobsen er tydelig på at det er forskjell på det å søke tilskudd til innspilling, hvor en enklere ser de konkrete utgiftene en skal ut med, enn å søke tilskudd til å skrive eller komponere musikk.

Det siste er aktuelt både i NOPAs tilskuddsordninger og for eksempel hos Fond for lyd og bilde.

— Da kan det være litt unaturlig å sette opp et budsjett, og det forstår jeg, fordi de ikke opererer med lønn til seg selv for å skrive musikk. For de fleste er skriveprosessen er ulønnet periode, men i en søknad må en likevel ha med inntekter og utgifter også for dette, forteller hun.

Ta utgangspunkt i satsene

Vanligvis oppfordrer hun da søkerne til å ta utgangspunkt i satsene til NOPA og Norsk komponistforening og gange opp antall låter med satsene for tekst og/eller musikk, avhengig av hva ordningen gir tilskudd til.

Denne summen utgjør honoraret du skal betale deg selv og er ofte det eneste en trenger å ha med på utgiftssiden. Beløpet du søker om og andre midler du allerede har fått innvilget til dette prosjektet settes opp på inntektssiden, sammen med en eventuell egenfinansiering. Slik blir utgifter og inntekter i budsjettet like summer, og voila!

Maja Berge (nummer tre fra venstre) i bandet Veps mottok Unge talenter-stipend hos NOPA nylig. «Vi i Veps er veldig glade for tilskuddet fra NOPA. Pengene kommer godt med når vi skal gjøre ferdig vårt debutalbum og spille masse konserter i 2022», sier hun til Musikkontoret. Foto: Jenny F. Lunde

Maja Berge (nummer tre fra venstre) i bandet Veps mottok Unge talenter-stipend hos NOPA nylig. «Vi i Veps er veldig glade for tilskuddet fra NOPA. Pengene kommer godt med når vi skal gjøre ferdig vårt debutalbum og spille masse konserter i 2022», sier hun til Musikkontoret.
Foto: Jenny F. Lunde

Hvilke beløp kan en søke om?

Det hersker en del usikkerhet fra søkerne om hva slags beløp en kan søke om fra de enkelte ordningene. Mjølhus Jacobsen anbefaler å se på tidligere tildelingslister for den enkelte ordningen for å skaffe seg et inntrykk av dette.

— Hva er det vanlig å få til en innspilling av et popalbum, for eksempel? Hos Fond for lyd og bilde ligger det kanskje mellom 50.000 og 80.000 kroner. Da tenker jeg at det er fornuftig å søke om en sum i dette sjiktet, og heller se på om det finnes flere tilskuddsordninger for innspillinger som du også kan søke hos. I de fleste komiteer er det et pluss at du har søkt om midler fra flere steder, og at du også bidrar selv med egenfinansiering.

Vi i NOPA representerer populærmusikken i all sin bredde, og det er de aktørene vi er til for. Vi ser dessverre ofte at de faller litt ut i mange tilskuddsordninger, hos Kulturrådet for eksempel.
Trine Mjølhus Jacobsen

Hun forteller at hennes «drømmesituasjon» i en veiledningsprosess er å se et ferdig utkast til søknaden. Da er det nemlig enklere for henne å se hva søkeren kanskje mangler eller hvor hen har bommet.

Gir dere også veiledning til andre tilskuddsordninger enn NOPAs egne?

— Vi i NOPA representerer populærmusikken i all sin bredde, og det er de aktørene vi er til for. Vi ser dessverre ofte at de faller litt ut i mange tilskuddsordninger, hos Kulturrådet for eksempel. Derfor har vi gjort en innsats på å gi søknadsveiledning også til de som søker Fond for lyd og bilde, Norsk kulturfond og Musikkfondene, i tillegg til våre egne ordninger.

Ifølge Mjølhus Jacobsen gjør NOPA dette fordi de kjemper for at populærmusikken og populærkomponistene skal få en litt større del av kaka når det kommer til offentlige midler.

— Vi håper at søknadsveiledning og korrekte søknader fra våre medlemmer, og låtskrivere og artister fra populærfeltet generelt, kan være med å bidra til at de får en større andel. Det vet vi jo ikke sikkert. Det finnes en oppfatning hos mange at det kun er de som er gode søknadsskrivere som får tildelinger, men jeg tror det handler mer om å fylle ut søknadsfeltene riktig og være veldig bevisst på hva du søker på og hva du skal gjøre for pengene.

— Det kan i hvert fall ikke skade at flere låtskrivere innen blant annet pop, hip-hop, rock og metal søker mer i de ordningene som tradisjonelt har hatt høyere tildeling til samtidsmusikken eller jazzfeltet, legger hun til.

— Dette med å søke tilskuddsmidler er ganske nytt for meg. Jeg har fått utallige honorarer utifra søknadsmidler i 20 år, men i fjor begynte jeg å søke selv. Mye av det jeg har søkt til hadde vært utfordrende å få til uten tilskuddsmidler, så jeg er veldig ydmyk overfor disse ordningene. Takker og bukker hver gang, sier Jaga Jazzist-trommeslager Martin Horntveth til Musikkontoret. Han mottok blant annet såkornmidler fra NOPA i 2021. Foto: Tord Litleskare

— Dette med å søke tilskuddsmidler er ganske nytt for meg. Jeg har fått utallige honorarer utifra søknadsmidler i 20 år, men i fjor begynte jeg å søke selv. Mye av det jeg har søkt til hadde vært utfordrende å få til uten tilskuddsmidler, så jeg er veldig ydmyk overfor disse ordningene. Takker og bukker hver gang, sier Jaga Jazzist-trommeslager Martin Horntveth til Musikkontoret. Han mottok blant annet såkornmidler fra NOPA i 2021.
Foto: Tord Litleskare

— Litt misforstått

Er det noe mange søkere «gjør feil» i dine øyne, og som kanskje fører til at de ikke når opp i kampen om tilskudd?

— Det lurer forsåvidt jeg også på, for jeg vet jo ikke alltid hva som er grunnen til at søkere jeg har veiledet ikke får innvilget søknadene sine. Ofte kan en bruke veldig mye plass på å skrive om hvem en er, hva en har gjort før, og fremsnakke egne meritter. Og så kommer det helt nederst at «jeg skal nå skrive et nytt album». Da bør en heller bruke mer plass på å fortelle om hvordan albumet skal høres ut, hvordan musikken skal arbeides frem, tematikk og for eksempel hvilke musikere en har med. Ut i fra de utkastene jeg ser er det nok også litt gjentakende at mange føler de må bruke 5.000 tegn eller 2.000 ord fordi det står at det er plass til det. Og mange tror at en lang søknad fremstår bedre overfor en komité. Det tror jeg er litt misforstått.

— Jeg prøver alltid å utfordre søkere til å bli mer effektive med ordene sine og ikke gjenta seg selv.

Ut i fra de utkastene jeg ser er det nok også litt gjentakende at mange føler de må bruke 5.000 tegn eller 2.000 ord fordi det står at det er plass til det. Og mange tror at en lang søknad fremstår bedre overfor en komité. Det tror jeg er litt misforstått.
Trine Mjølhus Jacobsen

Det er også hennes erfaring at en del ikke helt vet hva slags musikk en skal legge ved en søknad og ofte glemmer å ta med en beskrivelse av hva disse filene er.

— Å lytte til musikken er det første de fleste komiteer gjør når de skal vurdere en søker. Heldigvis! Legg ved en eller flere ferdig utgitte låter som du er skikkelig fornøyd med og som representerer kunstnerskapet ditt. Har du en demo i god lydkvalitet som illustrerer hva du er i gang med, kan dette gjerne legges ved også. Og skriv da tydelig i søknadsteksten: «Jeg har lagt ved den låten og den låten. Den låten er en demo, den andre er utgitt i 2019». Da er det veldig klart for komiteen hva de faktisk lytter til.

Hun forteller at det er noen søknadsportaler som har et eget tekstfelt hvor en kan forklare vedleggene. Men de fleste har ikke dette. Da er det viktig å finne plass til dette i feltet for prosjektbeskrivelsen.

På spørsmål om hva som er hennes viktigste tips til søkere, sier Mjølhus Jacobsen at ved siden av ryddige budsjetter og lydvedlegg handler det mest om å gjøre det tydelig hva du skal gjøre med pengene og forsikre deg om at dette er noe ordningen faktisk gir tilskudd til.

Og ikke skriv i tredjeperson:

— Det er det mange som gjør, og det er helt naturlig om det er et management som søker tilskudd på vegne av en artist. Men hvis du selv søker og står som kontaktperson i søknaden, så ser det så mye bedre ut å skrive i jeg-form. Da kommer den som leser nærmere søkeren og visjonene en har for musikken sin. Og så kan det fort virke pretensiøst om en skriver om seg selv i tredjeperson.

– Ofte kan en bruke veldig mye plass på å skrive om hvem en er, hva en har gjort før, og fremsnakke egne meritter. Og så kommer det helt nederst at «jeg skal nå skrive et nytt album». Da bør en heller bruke mer plass på å fortelle om hvordan albumet skal høres ut, hvordan musikken skal arbeides frem, tematikk og for eksempel hvilke musikere en har med, sier Trine Mjølhus Jacobsen i NOPA.  Foto: Tord Litleskare

— Ofte kan en bruke veldig mye plass på å skrive om hvem en er, hva en har gjort før, og fremsnakke egne meritter. Og så kommer det helt nederst at «jeg skal nå skrive et nytt album». Da bør en heller bruke mer plass på å fortelle om hvordan albumet skal høres ut, hvordan musikken skal arbeides frem, tematikk og for eksempel hvilke musikere en har med, sier Trine Mjølhus Jacobsen i NOPA.
Foto: Tord Litleskare