Riggetips:

Hvordan fungerer en lydmikser?

Av Musikkontoret

| 15. november, 2022
I samarbeid med

Kulturrom

Illustrasjonsbilde av lydmikser. Foto: Sebbi Strauch / Unsplash

Lydtekniker Synne Stenersen viser hvordan en lydmikser fungerer.
Illustrasjonsbilde: Sebbi Strauch / Unsplash

Kulturrom

Kulturrom er tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler. Kulturrom skal bidra til at det finnes øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet. Denne videoen er en del av Kulturroms nettressurs for grunnleggende lydteknikk.

Besøk Kulturrom