Kartlegging klar:

Bergens musikkbransje

Av Inni Mowinckel

| 09. november, 2022
Forside_illustrasjon

Bergen har i en årrekke vært en vital musikkby. Tradisjonelt sett har byens musikkmiljø vært karakterisert av en levende under- grunn og et tett samarbeid mellom ulike miljøer.

Kartlegging BRAK digitalt jpg

Forsiden av kartleggingen. Foto: Jarle H. Moe. Klikk på lenken under for å lese.

I senere år har Bergen tatt en posisjon som den byen i Norge som skaper flest internasjonale kommersielle suksesser.

Likevel er Bergen en by hvor det finnes muligheter for å skape et bedre næringsgrunnlag for kunstnere, bransjen og det utvidede økosystemet tilknyttet musikkfeltet.


Mannheimer har på oppdrag for Brak gjennomført en kart- legging av Bergens musikkbransje og frilansmarkedet for musikere. Formålet er å få større innsikt i musikkfeltets omfang og virkemåte, og hvordan feltet kan videreutvikles på ulike områder.

Kartleggingen er finansiert av Bergen kommune.