Tilbyder

FFUK

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Prosjektstøtte for utøvende profesjonelle kunstnere i Norge.

Det kan søkes til

Verdt å merke seg

  • utøvere må ha kunst/utøvende yrke som sitt hovedvirke (jobb)

  • søknad må være innsendt senest dagen før første konsert

  • søknadsfrist kl 13:00