← Alle tilskuddsordninger

Andre musikktiltak - prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Tilbyder

Kulturrådet

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal fremme nye prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige tilskuddsordninger.

Det kan søkes til

  • kunstnerisk utprøving av nye idéer
  • kulturelt mangfold
  • seminarvirksomhet
  • dokumentasjon og utgivelse av faglitteratur om musikk
  • nye formidlingsformater
  • tverrkunstneriske uttrykk
  • virksomheter med helårlig profesjonell drift

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kunst- og kulturformidlere
  • må ha vært i drift i minimum tre år (virksomhetstilskudd)

Se tidligere tilskudd