← Alle tilskuddsordninger

Andre musikktiltak - prosjekttilskudd og virksomhetstilskudd

Tilbyder

Kulturrådet

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal fremme nye prosjekter som faller utenfor Kulturrådets øvrige tilskuddsordninger.

Det kan søkes til

 • kunstnerisk utprøving av nye idéer
 • kulturelt mangfold
 • seminarvirksomhet
 • dokumentasjon og utgivelse av faglitteratur om musikk
 • nye formidlingsformater
 • tverrkunstneriske uttrykk
 • virksomheter med helårlig profesjonell drift

Verdt å merke seg

 • søknadsfrist klokken 13:00
 • søknadsfristene varierer mellom prosjekt og virksomhetstilskudd
 • må involvere profesjonelle kunstnere og/eller profesjonelle kunst- og kulturformidlere
 • må ha vært i drift i minimum tre år (virksomhetstilskudd)

Se tidligere tilskudd