Tilbyder

Kulturrom

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om midler til grunnleggende utstyr til øvingslokaler og fremføringsarenaer.

Det kan søkes til

  • øvingsutstyr
  • fremføringsutstyr
  • teknisk vedlikehold

Se Kulturroms guide: Hva kan dere søke om tilskudd til?

Verdt å merke seg

  • må være helårig aktivitet som kommer mange til gode (ikke enkeltstående band/utøvere)
  • standardsatser for utstyr på Kulturroms nettsider
  • løpende søknadsfrist på mindre reparasjoner og servicerapport

Se tidligere tildelinger