Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Få utarbeidet av servicerapport fra firma eller ekstern fagperson på teknisk utstyr.

Det kan søkes til

  • servicerapport med tilstandsbeskrivelse, anbefalte tiltak og estimat på forlenget levetid
  • mindre reparasjoner/vedlikehold utført av fagperson i forbindelse med servicerapport

Verdt å merke seg

  • utstyret må være eldre enn tre år og benyttes til fremføring
  • tilskudd inntil 15.000 kroner
  • egenandel på 25%/50%
  • svar innen 2-6 uker
  • søknad må inneholde servicerapport-tilbud fra fagperson

Se tidligere tilskudd