← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til reparasjon og utbedring av framføringsutstyr

Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Forlenge levetiden til eksisterende utstyr og reduser behovet for nytt erstatningsutstyr

Det kan søkes til

  • reparasjon og utbedring av fremføringsutstyr

Verdt å merke seg

  • for utstyr innkjøpt med Kulturrom-tilskudd, som har vært i bruk i over 5 år
  • servicerapport som viser økt levetid med 7-10 år må vedlegges (se tilskuddsordning: Servicerapport)
  • egenandel på 25/50%
  • løpende behandling for tilskudd inntil 50.000 kroner, ellers 1. mars og 1. september

Se tidligere tildelinger