Tilbyder

Statens kunstnerstipend

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.

Det kan søkes til

  • stipend for kunstnere innen kategoriene komponister, musikere, sangere og dirigenter 56 år eller eldre

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • hovedsakelig for kunstnere bosatt i Norge
  • tildeles for perioden frem til mottakeren fyller 67 år

Se tidligere tildelinger