Tilbyder

Statens kunstnerstipend

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal gi kunstnere mulighet til å utvikle sitt kunstneriske virke og ha kunstnerisk aktivet som sitt hovedyrke.

Det kan søkes til

  • stipend for enkeltkunstnere for å kunne arbeide med kunst
  • mellom en til fem års tildeling

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • årsbeløpet i 2023 er 299.289 kroner
  • utbetales månedlig
  • kunstneren må være aktiv og i hovedsak bo i Norge
  • kunstner kan ha inntil 50% stiling ved siden av stipend

Se tidligere tildelinger