Tilbyder

Norsk Komponistforening

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal gi komponister mulighet til å teste ut en idé, et pilotprosjekt eller en forstudie for å finne ut om man vil ta ideen videre.

Det kan søkes til

  • kunstneriske prosjekter med utforskning av nye ideer eller fordypning i områder
  • reisevirksomhet tilknyttet prosjekt
  • workshopshonorar til komponist og/eller utøvere tilknyttet prosjekt

Verdt å merke seg

  • søker må være norsk komponist, eller ha sitt hovedvirke i Norge
  • søknadsbeløp på 10.000, 20.000 eller 30.000 kroner
  • utbetales mot faktura