Tilbyder

NOPA

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søk tilskudd

Dette er en tilskuddsordning hvor NOPA-medlemmer kan søke om arbeids- eller reisetilskudd for å lage musikk eller tekst.

Det kan søkes til

  • komponering
  • arrangering/bearbeiding (egen og andres musikk)
  • skriving av tekst
  • tilrettelegging av tekst og noter for publisering
  • reise (i forbindelse med opphavsvirksomhet)

Verdt å merke seg

  • kun for NOPA-medlemmer
  • søknaden skal være personlig, ikke på vegne av noen andre
  • det gis ikke støtte til konsert- og turnévirksomhet
  • musikk eller tekst-vedlegg er obligatorisk
  • øvre tilskuddsgrense på enkeltutbetaling: 40.000 kroner.

Se tidligere tildelinger