Tilbyder

NOPA

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søk tilskudd

Dette er en tilskuddsordning hvor NOPA-medlemmer kan søke om arbeids- eller reisetilskudd for å lage musikk eller tekst.

Det kan søkes til

  • komponering
  • arrangering/bearbeiding (egen og andres musikk)
  • skriving av tekst
  • tilrettelegging av tekst og noter for publisering
  • reise (i forbindelse med opphavsvirksomhet)

Verdt å merke seg

  • Kun for NOPA-medlemmer.
  • Søknaden skal være personlig, ikke på vegne av noen andre.
  • Det gis ikke støtte til konsert- og turnévirksomhet.
  • Musikk eller tekst-vedlegg er obligatorisk.
  • Øvre tilskuddsgrense på enkeltutbetaling: 40.000 kroner.

Tidligere tildelinger