Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med ordningen er bærekraftig gjenbruk av utstyr og deling på ressurser.

Det kan søkes til

  • gjenbruk av scenografi, kostymer, materialer, lyd/lys m.m.
  • kostnader forbundet med drift, lønn og leie av egnet lokale

Verdt å merke seg

  • søkere må ha adresse eller hovedvirke i Bergen kommune
  • én årlig søknadsfrist
  • planer for drift og intensjonsavtaler bør vedlegges