Tilbyder

Aurland kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal støtte opp om kulturarbeidet som vert drive av frivillige lag, organisasjonar og einskildpersonar.

Det kan søkes til

  • drift
  • prosjekter
  • målretta ungdomstiltak

Verdt å merke seg

  • for kulturvirksomet i Aurland kommune