Tilbyder

Etne kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Driftstilskudd til lokale og interkommunale lag og organisasjonar

Det kan søkes til

  • drift av musikklag, kor, barne- og ungdomslag

Verdt å merke seg

  • søker må ha organisasjonsnummer og avviklet formelt årsmøte
  • må ha minst 10 medlemmer bosatt i Etne