Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Går til tiltak, prosjekter og arrangementer i Bergen som bidrar til å nå målene i kommunens Grønn strategi

Det kan søkes til

  • konkrete tiltak
  • arrangementer
  • prosjekter

Verdt å merke seg

  • søknaden må beskrive hvilke satsninger i Grønn strategi tiltaket svarer til
  • må gagne allmennheten

Se tidligere tildelinger: 2021, 2022