← Alle tilskuddsordninger

Hastebehandling av øvingsutstyr

Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Dersom noe uforutsett har skjedd

Det kan søkes til

Verdt å merke seg

  • to til seks uker behandlingstid
  • synliggjøring av helårsaktivitet og hastebehov
  • andre krav som ordningen Øvingsutstyr