Tilbyder

Kulturrom

Gå til søknaden

Søknaden

Lokal kulturaktivitet er et godt grunnlag for bærekraftige samfunn. Kulturrom jobber for at det skal være mulig å utøve og oppleve kultur uansett hvor i landet man bor.

Det kan søkes til

  • leie av teknisk utstyr i inntil et år
  • tiltak som forlenger levetiden på eksisterende utstyr
  • mulighetsstudier, kartlegging av lokaler og bærekraftig materialbruk ved ombygging
  • reparasjoner av brukt utstyr, servicerapport, innleie i påvente av reparasjon

Verdt å merke seg

  • maks seks uker behandlingstid
  • fokus på tiltakets overføringsverdi og deling av kunnskap
  • søker må ha organisasjonsnummer (ingen krav til form)
  • anbefalt øvre tilskuddssum på 150.000 kroner