Tilbyder

Kulturrom

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk tilskudd til lyd- og lysutstyr og annet sceneteknisk utstyr

Det kan søkes til

 • lyskilder, lysbord og lysmikser
 • backline
 • PA-anlegg, lydmikser, monitorsystem, kabling
 • mikrofoner
 • sceneteknisk utstyr, som trosserigg og sceneplattinger
 • DJ-utstyr
 • AV-utstyr ved spesiell begrunnelse

Se Kulturroms guide: Hva kan dere søke om tilskudd til?

Verdt å merke seg

 • for søkere som drifter fremføringslokaler eller arrangerer konserter og forestillinger
 • krav om helårig aktivitet som kommer mange til gode (ikke enkeltstående band/utøvere)
 • egenandel på minst 25%
 • krav om organisasjonsnummer - ENK ikke akseptert

Se tidligere tildelinger