Tilbyder

Fond for lyd og bilde

Gå til søknaden

Søknaden

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner, som film, tv-produksjoner, dokumentar og dataspill.

Det kan søkes til

  • Det kan søkes om tilskudd til produksjon av ny norsk originalmusikk i audiovisuelle produksjoner. Med audiovisuelle produksjoner menes kortfilm, langfilm, dokumentarfilm, tv-produksjoner og dataspill.
  • Det legges særlig vekt på nyskapende prosjekter og nye samarbeidskonstellasjoner, spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial.

Verdt å merke seg

  • Norske audiovisuelle produksjonsselskaper må stå som søker i denne ordningen.
  • frist klokken 13:00
  • søknadsportal via Altinn
  • søkere må ha registrert bosted i Norge og hovedsakelig ha sitt kunstneriske virke i Norge
  • Ordningen omfatter ikke produksjon av musikkvideo.

Se tidligere tildelinger her

Lurer du på noe?