Tilbyder

Fond for lyd og bilde

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Målet med ordningen er å fremme ny norsk originalmusikk i norske audiovisuelle produksjoner, som film, tv-produksjoner, dokumentar og dataspill.

Det kan søkes til

  • det kan søkes om tilskudd til produksjon av ny norsk originalmusikk i audiovisuelle produksjoner og med audiovisuelle produksjoner menes kortfilm, langfilm, dokumentarfilm, tv-produksjoner og dataspill
  • det legges særlig vekt på nyskapende prosjekter og nye samarbeidskonstellasjoner, spesialkomponert norsk musikk og bruk av norske musikere med internasjonalt potensial

Verdt å merke seg

  • norske audiovisuelle produksjonsselskaper må stå som søker i denne ordningen
  • frist klokken 13:00
  • søknadsportal via Altinn
  • søkere må ha registrert bosted i Norge og hovedsakelig ha sitt kunstneriske virke i Norge
  • Ordningen omfatter ikke produksjon av musikkvideo

Se tidligere tildelinger her

Lurer du på noe?