Tilbyder

Vestland fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Skal oppmuntre til kunstnerlig utvikling og styrke og sikre arbeid med immateriell kulturarv.

Det kan søkes til

  • Folkemusikkstipend – ett stipend á 60 000 kr
  • Folkemusikk Ung – to stipend á 25 000 kr til søkere under 30 år

Verdt å merke seg

  • for enkeltpersoner: musikere og personer som jobber med dokumentasjon, formidling og instrumentbygging
  • støtter ikke direkte utstyr
  • søker må bo i Vestland