Tilbyder

Norsk Komponistforening

Gå til søknaden

Søknaden

Konsertstøtte for medlemmer av Norsk Komponistforening.

Det kan søkes til

  • leie av lokale
  • musikerhonorar (ikke komponist)
  • markedsføring
  • leie av teknisk utstyr

Verdt å merke seg

  • kun for medlemmer av Norsk Komponistforening
  • tilskudd på inntil 20.000 kroner
  • tilskudd gis fortløpende frem til potten er tom
  • konserten må være offentlig/åpen