Tilbyder

Vestland fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For større satsingar i kulturlivet i Vestland.

Det kan søkes til

  • nyskapende utviklingsprosjekter
  • møteplasser og samarbeidsmodeller
  • konferanse

Verdt å merke seg

  • søker må være organisasjon/instutisjon lokalisert i Vestland
  • skal gjelde ett- til treårige prosjekter
  • må ha regional verdi i Vestland
  • sjeldent for enkeltpersoner
  • du kan kontakte ordningens rådgiver for samtale om prosjektet ditt er aktuelt

Se tidligere tildelinger