Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling for nyetablerte og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere.

Det kan søkes til

  • etableringsstipend
  • kulturstipend
  • arbeidsstipend

Verdt å merke seg

  • gis normalt ikke til personer i utdanningsforløp
  • søker må bo eller ha hovedvirke i Bergen kommune