Tilbyder

Bergen kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Ordningen skal bidra til faglig fordypning og kunstnerisk utvikling for nyetablerte og etablerte kunstnere, kunstnergrupper og kulturarbeidere.

Det kan søkes til

  • etableringsstipend
  • kulturstipend
  • arbeidsstipend

Verdt å merke seg

  • gis normalt ikke til personer i utdanningsforløp
  • stipendbeløp normalt på 35 000,- for etableringsstipend og 50 000,- for kulturstipend
  • arbeidsstipend ligger på kr 236 500,-
  • søker må bo eller ha hovedvirke i Bergen kommune