Veiledning

Står du fast? Er du usikker på neste steg? Vi hjelper deg med ditt prosjekt - enten du er musiker, arrangør eller driver selskap.

Send forespørsel om veiledning

Navn

Inkluder konkret informasjon slik at vi kan forberede oss så godt som mulig, f.eks. navn på band/prosjekt/selskap.

Vil du helst møtes fysisk eller digitalt?

Her kan du foreslå et tidspunkt, så gir vi beskjed om det passer, eller så foreslår vi et annet tidspunkt. Obs: Vi må ha minst 24 timers varsel for å gi tilbakemelding på tidspunkt og forberede oss.