Veiledning

Står du fast? Er du usikker på neste steg? Vi hjelper deg med ditt prosjekt - enten du er musiker, arrangør eller driver selskap.

Send forespørsel om veiledning

Navn

Inkluder konkret informasjon slik at vi kan forberede oss så godt som mulig, f.eks. navn på band/prosjekt/selskap.

Vil du helst møtes fysisk eller digitalt?

Her kan du foreslå et tidspunkt, så gir vi beskjed om det passer, eller så foreslår vi et annet tidspunkt. Forslaget må være minimum 3 arbeidsdager frem i tid.

Q&A