Rytmisk satsing

Rytmisk satsing er Kristiansand kommunes og Sørfs tilskuddsordning for rytmisk musikk. Ordningen har fire søknadsfrister i året: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Hva er Rytmisk satsing?

Rytmisk satsing er Kristiansand kommunes og Sørfs tilskuddsordning for rytmisk musikk. Ordningen er delt opp i fire områder:

Arrangementstøtte
Arrangementstøtten kan søkes til rytmiske konserter som arrangeres i Kristiansand. Målet er å stimulere til et sterkt, selvbærende og mangfoldig arrangørmiljø. Både enkeltkonserter og konsertrekker støttes.

Turnéstøtte
Turnéstøtten skal bidra til synliggjøring av byens artister både regionalt, nasjonalt og internasjonalt samt styrke artistenes spilleerfaring og nettverk. Alle typer turnéer kan støttes.

Profesjonaliseringsmidler
Profesjonaliseringsmidlene skal løfte ambisiøse musikkbransjeaktører ytterligere og bidra til flere profesjonelle aktører som lever av aktiviteten sin. Det kan gis støtte til for eksempel:

  • strategiske reiser for videreutvikling av virksomheten
  • aktiviteter i Kristiansand og regionen, initiert av søker, som har egen profesjonalisering som mål
  • egenandel til prosjekter/kompetanseprogrammer som legger grunnlaget for profesjonalisering

Hva det ikke gis tilskudd til

Hvem kan søke?

Lokale kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, artister, kunstnere og enkeltpersoner. Aktører utenfor Kristiansand kan søke hvis aktiviteten gjøres i Kristiansand eller i samarbeid med lokale utøvere.

Hvem kan ikke søke?
Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på det kommunale kulturbudsjettet, kommunale, fylkeskommunale og statlige etater/enheter/virksomheter, barnehager og skoler.

Krav til søknaden

  • søknaden leveres via vårt søknadsskjema
  • prosjektbeskrivelse og budsjett legges ved
  • søknadsbeløpet kan ikke overstige 50% av tiltakets totale utgifter
  • søknaden leveres før gjennomføring av tiltaket og innen ordningens frister

Søknadsfrister
Det er fire søknadsfrister i året: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.

Retningslinjer
Les nøye gjennom retningslinjene før du søker. Retningslinjene legges av Kulturstyret i Kristiansand kommune.

Har du fått penger?

Rapporteringsskjema
Fikk du støtte fra Rytmisk satsing? Rapportér for din aktivitet her.

Logoer
Her finner du Sørfs og Kristiansand kommunes logoer til bruk i markedsføringsmateriell.