Alle prosjekter

Munken

Munkehaugen er en åpen og levende arbeidsplass for profesjonelle kunstnere og andre kulturnæringsaktører i Arendal. Munken er en konsertarena, har arrangementslokaler, har øvingsrom, co-work space, atelier og lydstudio.

Monk AS er et ideelt as som ble stiftet i 2020 av Scenekunst Sør og Musikkontoret SØRF med støtte av Agder Kunstsenter og Norsk Forfattersentrum Sørlandet for å kunne drive og drifte Munkehaugen videre med kultur som formål. Huset ble offisielt tatt over september 2022.

Munken bilde2
Munken barscene1
Munken bilde3
Munken sommer

I 2023 fikk Munken støtte fra Kulturrådet og Sparebanken Sør til et forprosjekt for utviklingen av bygningen. Dette prosjektet gjennomføres i 2024.