Om Nord

Musikkontoret Nord jobber for det frie musikkfeltet i Nord-Norge. Vi ønsker å utvikle den regionale «hjemmebanen» slik at Nord-Norge er en landsdel med gode muligheter for å drive med musikk.

Musikkontoret Nord

Vi skal arbeide for kompetanseheving og økt profesjonalisering av musikkfeltet, både artister og utøvere, musikkbransje, arrangører og spillesteder. Vi ønsker å bidra til å løfte de ulike aktørene i musikkfeltet og legge til rette for at utøvere i landsdelen skal ha mulighet til å utvikle seg fra talent til et nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.

Musikkontoret Nord skal være et talerør for hele det frie musikkfeltet i nord, initiere samarbeid mellom ulike fagmiljøer og hele virkemiddelapparatet for kreative næringer i Nord-Norge.

Vi jobber i det daglige med individuell oppfølging og veiledning, setter jevnlig opp kursrekker, seminarer og andre møteplasser, og har i tillegg flere større prosjekter og satsinger alene og i samarbeid med andre.

Musikkontoret Nord ønsker et åpent, mangfoldig og trygt kulturliv og en kulturbransje fri for seksuell og annen trakassering. Musikkontoret Nord er medlem av Balansekunst og våre etiske retningslinjer er utviklet i samarbeid med dem.

Musikkontoret Nord på Beddingen Bodø

Et musikkontor for en hel landsdel

Musikkontoret Nord er et nettverkssamarbeid som i tillegg består av Folkemusikk Nord i Målselv, Nordnorsk Jazzsenter i Bodø, og i nært samarbeid med Tvibit Musikk i Tromsø.

Musikkontoret Nord er en del av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og er støttet av Kulturrådet.