Fem tips til deg som skal søke tilskudd

Av Tord Litleskare

| 05. september, 2022
Sett deg tidlig inn i tilskuddsordninger og planlegg i god tid så du slipper å stresse de siste minuttene før fristen går ut. Foto: Mikayla Mallek / Unsplash

Sett deg tidlig inn i aktuelle tilskuddsordninger og planlegg i god tid så du slipper å stresse de siste minuttene før fristen går ut.
Foto: Mikayla Mallek / Unsplash

Sindre Sætre behandler søknader fra musikkfeltet i Bergen. Her deler han sine fem viktigste tips til søkerne!

Sætre har ansvar for det profesjonelle musikkfeltet i Bergen kommune.

Han leser alt av søknader om tilskudd fra musikere, arrangører og andre aktører i byen - og saksbehandler disse, for å gi en innstilling til byråden eller kommunaldirektøren om hvem som skal få tilskudd.

Du kan lese et lenger intervju med Sindre Sætre her.

Begynn i god tid

Det første du må gjøre er å sette deg inn i søknadsfrister og planlegge i god tid.

Orienter deg i tilskuddslandskapet

Se prosjektet ditt opp mot hvilke muligheter du har for å søke tilskudd. Hvilke tilskuddsordninger finnes, hva trenger du tilskudd til, og hva kan du søke om?

TIPS: Du finner oversikt over tilskuddsordninger og frister her.

Bruk tilskuddsordningene til å bygge prosjektet steg for steg

Sett deg inn i retningslinjene til de ulike ordningene og ha de aktuelle ordningene i bakhodet når du utvikler prosjektet.

Det kan være enkle justeringer eller veivalg som gjør at du faller inn under en tilskuddsordning og får inn midler til gjennomføringen. På denne måten kan du gjerne søke ulike tilskuddsordninger til ulike deler av prosjektet, og det kan bidra til å bygge et mer solid prosjekt.

Konkretiser prosjektet så godt som mulig

Opprett kontakt med mulige samarbeidspartnere, skriv intensjonsavtaler (eller bare mailkorrespondanser), som du kan legge ved søknaden for å underbygge realismen i prosjektet.

Sett rammer for prosjektet og en tidsplan for gjennomføring.

Skriv søknaden

Komponer og sett det hele sammen med de tidligere nevnte elementene. Det lønner seg å ha tenkt gjennom prosjektet og samlet sammen alt av informasjon og dokumentasjon før du setter deg ned og begynner å skrive.

Sindre Sætre er rådgiver i Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune. Han er utdannet utøvende klassisk slagverker, og har videreutdannet seg innen administrasjon og kulturledelse. Han har også erfaring som medarbeider hos arrangøren Atomic Soul (nå All Things Live, journ.anm). Foto: Synnøve Marie Vik

Sindre Sætre er rådgiver i Fagavdeling for kunst- og kulturutvikling i Bergen kommune. Han er utdannet utøvende klassisk slagverker, og har videreutdannet seg innen administrasjon og kulturledelse. Han har også erfaring som medarbeider hos arrangøren Atomic Soul (nå All Things Live, journ.anm).
Foto: Synnøve Marie Vik