Fem tips til en mer likestilt organisasjon:

— Begynn med å se hvem som sitter rundt bordet

Av Marte Gravem Isaksen

| 08. mars, 2023
Joakim Aadland

Joakim Aadland er daglig leder i Balansekunst.
Foto: Thea Sørli Paulsrud

Hvordan kan du jobbe med likestilling i din bedrift eller organisasjon? Og hva er statusen for likestilling i musikkbransjen i 2022? Du får svarene fra Joakim Aadland i Balansekunst.

Kvinnelige artister utgjorde 27% av artistene på de største musikkfestivalene i Norge (Vårt Land) i 2022, og tall fra Spotify viser at av de 50 mest spilte låtene i Norge i 2022 var det kun 11% kvinnelige produsenter.

— Kvinner er underrepresentert i store deler musikkbransjen, sier Joakim Aadland.

Balansekunst er et samarbeid med over 140 norske kunst- og kulturorganisasjoner, som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst jobber politisk og praktisk, og har en ordning som heter balansemerket.

— Som initiativ fra bransjen selv, er Balansekunst et resultat av at musikkbransjen vil jobbe aktivt med likestilling. Det er et ønske om å skape endring, sier Aadland.

Vi snakker mer om likestilling

Hva vil du si er status for likestilling innenfor musikkbransjen i dag?

— Det går fremover, men ikke raskt nok. Det er det enkle svaret. Vi har en rekke likestillingsutfordringer, generelt i samfunnet, innen kunst- og kulturlivet, da også i musikkindustrien.

Videre forteller Joakim at kunst og kulturfeltet har enkelte utfordringer som er overrepresentert, blant annet seksuell trakassering.

— En overordnet utfordring er at vi mangler statistikk som sier noe om flere diskrimineringsgrunnlag enn kun menn og kvinner. Vi har også behov for tall og data som sier noe om representasjon, og forekomst av seksuell trakassering og diskriminering.

Hvordan kan man finne denne type tall?

— Det viktigste er at bransjen selv jobber med kartlegging. Man bør stille seg spørsmålet; hvor flinke er vi i vår virksomhet på mangfold, og hvilke utfordringer er det vi har?

Dersom man føler at man ikke har nok kompetanse på mangfold bør man kontakte en organisasjon som kan bistå.
Joakim Aadland

Joakim forteller at man må utfordre seg selv på å se hvor skoen trykker i egen organisasjon. Det er viktig å kartlegge hvilke grupper man ikke når ut til, hvilke risikoer er det for folk å delta og hvilke normer bidrar man til å opprettholde.

— Dersom man opplever å ikke har nok kompetanse om mangfold bør man kontakte en organisasjon som kan bistå. I tillegg til Balansekunst er det mange gode og gratis ressurser som kan bidra til å nå målet, sier Joakim.

— Vi må ikke tegne et dystert bilde av musikkindustrien og bransjen. De siste årene har det blant annet vært mye bedre representasjon på Spellemannsprisen enn for 15 år siden. Nå er det flere kvinner og underrepresenterte grupper som blir nominert, sier Joakim.

— Det mest positive er økt bevissthet etter Metoo, folk snakker mer om likestilling.

Mangfold rundt bordet

— Det viktigste i en organisasjon er å se hvem som sitter rundt bordet. Er det lite mangfoldig, så har man en jobb å gjøre.Se rundt ditt eget bord, speiler det samfunnet?

Så kan man jobbe aktivt for å øke representasjonen innad i egen organisasjon. Joakim forteller at hvis man vil inkludere må man være sikker på at det er en trygg plass for underrepresenterte grupper å være tilstede. Det gjelder blant annet å tenke på universell utforming, ha kjønnsnøytrale toaletter, rutiner for varsling, legge til rette for religiøse skikker og lignende.

— Det bør ikke være opp til dem det gjelder å måtte be om tilretteleggende tiltak som enkelt kan bli innført, sier Joakim.

Foto av Joakim Aadland i balansekunst

– Musikkbransjen er en nettverksbasert bransje hvor man booker de man kjenner, og det bidrar til å opprettholde strukturene som gjør at man booker menn isteden for kvinner og kjønnsminoriteter, sier Joakim Aadland.
Foto: Thea Sørli Paulsrud

Hvorfor er det lett å booke menn?

På by:Larm i høst var det en debatt om «Hvorfor er det så vanskelig å booke kvinner». Det er en debatt som har pågått lenge, uten at det har blitt store endringer. Hva tror du svaret er?

— Jeg synes vi må snakke mer om hvorfor det er så lett å booke menn. Det er ikke vanskelig å booke kvinner, men det er lett å booke menn, sier Joakim og fortsetter:

— Musikkbransjen er en nettverksbasert bransje hvor man booker de man kjenner, og det bidrar til å opprettholde strukturene som gjør at man booker menn isteden for kvinner og kjønnsminoriteter.

Et tiltak man kan innføre er å sette seg mangfold- og likestillingsmål. For aktivt jobbe målrettet mot en gruppe man ellers ikke når.

— Når festivalsjefene, managere, bookingsjefer og bookere ofte er menn sier det seg selv hvorfor dette skaper ringvirkninger. Ubevisste bias gjør at vi lener oss mot det vi kjenner oss selv igjen i, sier Joakim.

Et kontinuerlig arbeid

Blant produsenter er det også en enorm skjevhet mellom kjønnene.

— Produsenter tilhører en del av bransjen som er enda mer mannsdominert. Kun to prosent av verdens profesjonelle musikkprodusenter er kvinner. Man har behov for å aktivt rekruttere flere kvinner for å skape forbilder. Flere forbilder vil skape økt trygghet og bidra til at enda flere kvinner og kjønnsminoriteter aktiv velger denne bransjen, sier Joakim.

Videre forteller Joakim at her kan det hjelpe å gå inn i bransjen og skape bevissthet rundt strukturene.

Tono har egne låtskrivercamps for kvinner, AKKS jobber aktivt med tematikken, Keychange-løftet holder festivalene ansvarlig, så her er det også mange gode tiltak som vi må heie på.

Fem tips fra Balansekunst til deg som vil jobbe med likestilling:

Har du noen avsluttende ord?

— Likestillingsarbeidet kommer du ikke i mål med, det må du alltid jobbe med. Likestilling krever kontinuerlig arbeid, bevisstgjøring og selvransakelse, sier Joakim Aadland.

Vil du ha mer likestillingsstoff?

Her har vi noen tips til deg: Musikkrommet på NRK har laget en episode om kvinnelige produsenter med Gucci Caliente: Derfor trengs det flere kvinner som produsenter. På Spotify Equal Nordics kan du dykke ned i tall om likestilling og musikkanbefalinger. På Balansekunst sine nettsider finner du ulike verktøy og statistikk.