Tilbyder

Kulturrådet

Gå til søknaden

Søknaden

EUs program for kulturelt samarbeid.

Det kan søkes til

  • samarbeidsprosjekter
  • kunnskapsutveksling
  • nettverksbygging
  • kompetanseheving
  • utforskning av nye forretningsmodeller
  • utvikling av digitale løsninger

Verdt å merke seg

  • EUs ordning, men Kulturrådet tilbyr hjelp og informasjon
  • syv ulike støtteordninger med ulike frister (se informasjonsvideo)
  • store prosjekter som krever arbeid over lengre tid

Se aktive utlysninger