Tilbyder

Bodø2024

Gå til søknaden

Søknaden

Ungdomsprogrammet til Bodø2024, UNG2024 lyser ut over 4 millioner i tilskudd til ungdomsprosjekter i hele Nordland.

Det kan søkes til

  • festivaler
  • danseforestillinger
  • utstillinger

Verdt å merke seg

  • hovedmålgruppen for arrangementene skal være 13- 25 år
  • arrangementet skal være rusfritt
  • prosjektet må gjennomføres i Nordland, og geografisk spredning vil vektlegges i tildelingene