Tilbyder

NOPA

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

NOPAs tilskudd til unge talenter gis til unge opphavere som skal arbeide med egen musikk.

Det kan søkes om

  • det settes ingen krav til hva pengene skal brukes til så lenge det kan kobles til musikalsk arbeid

Verdt å merke seg

  • søkeren må være medlem i Tono og være under 24 år
  • søknaden skal være personlig og ikke på vegne av noen andre
  • søkeren må ha vært med å skrive musikken/teksten på lydfilene som vedlegges søknaden
  • det tildeles et fastsatt beløp på kr 20.000