Tilbyder

NOPA

Gå til søknaden

Søknaden

NOPAs tilskudd til unge talenter gis til unge opphavere som skal arbeide med egen musikk.

Det kan søkes om

  • det settes ingen krav til hva pengene skal brukes til så lenge det kan kobles til musikalsk arbeid

Verdt å merke seg

  • søkeren må være medlem i Tono og være under 24 år
  • søknaden skal være personlig og ikke på vegne av noen andre
  • søkeren må ha vært med å skrive musikken/teksten på lydfilene som vedlegges søknaden
  • det tildeles et fastsatt beløp på 20.000 kroner