Tilbyder

Kristiansand kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.

Det kan søkes til

  • festivaler (større festivaler skal søke «Tilskudd til festivaler»)
  • kulturarrangementer
  • kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur og film
  • kulturverntiltak

Verdt å merke seg

  • det gis primært tilskudd til lokalt baserte lag, foreninger, kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner
  • i vurderingen av søknadene prioriteres tiltak som fremmer profesjonalitet, kvalitet og mangfold i byens kulturtilbud, og som bidrar til å oppfylle kommunens kulturpolitiske målsettinger
  • prioriterer ikke søknader som kan gå under Rytmisk satsing