Tilbyder

Kristiansand kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal bidra til profesjonalitet, kvalitet og mangfold i Kristiansands kunst og kulturtilbud.

Det kan søkes til

  • Festivaler (større festivaler skal søke Tilskudd til festivaler)
  • Kulturarrangementer
  • Kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst og litteratur og film.
  • Kulturverntiltak

Verdt å merke seg

  • Det gis primært tilskudd til lokalt baserte lag, foreninger, kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.
  • I vurderingen av søknadene prioriteres tiltak som fremmer profesjonalitet, kvalitet og mangfold i byens kulturtilbud, og som bidrar til å oppfylle kommunens kulturpolitiske målsettinger.
  • Prioriterer ikke søknader som kan gå under Rytmisk satsing