← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekter og -festivaler

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Gjelder større byomfattende ungdomsarrangement enten i regi av ungdom/ungdomsgrupper eller av institusjoner som inkluderer ungdom i planlegging og gjennomføring.

Det kan søkes til

  • festivaler
  • konserter
  • kurs
  • andre kulturprosjekter
  • internasjonal utveksling for kompetanse og inspirasjon

Verdt å merke seg

  • skal være av nyskapende karakter og ha som formål å gi ny kompetanse eller innsikt i kulturelle uttrykk eller kulturopplevelser av høy kvalitet
  • det kan ikke søkes om tilskudd til samme prosjekt i samme prosjektfase fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune