Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskudd for mottakere over egen linje i bybudsjettet

Det kan søkes til

  • driftsmidler

Verdt å merke seg

  • for organisasjoner som allerede får tilskudd over egen linje i bybudsjettet