← Alle tilskuddsordninger

Superekspress - tilskudd til kompetansehevende tiltak

Gå til søknaden

Søknaden

Har du behov for å utvikle deg eller ditt kunstprosjekt?

Det kan søkes til

  • Reiseutgifter
  • Honorar til veiledning, mentor og konsulenthjelp
  • Kurs-/deltakeravgift

Verdt å merke seg

  • I søknaden må du argumentere for og synliggjøre at tiltaket vil utvikle et konkret kunstnerisk eller kreativt prosjekt.
  • Superekspressen kan maks bidra med 4000,- kroner, og i søknaden må du vise til budsjett og en egenandel på minst 1/3.
  • Du må være mellom 20 og 35 år gammel
  • Du må ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand
  • Kun enkeltpersoner kan søke