← Alle tilskuddsordninger

Superekspress - tilskudd til kompetansehevende tiltak

Gå til søknaden

Søknaden

Har du behov for å utvikle deg eller ditt kunstprosjekt?

Det kan søkes til

  • reiseutgifter
  • honorar til veiledning, mentor og konsulenthjelp
  • kurs-/deltakeravgift

Verdt å merke seg

  • i søknaden må du argumentere for og synliggjøre at tiltaket vil utvikle et konkret kunstnerisk eller kreativt prosjekt
  • tilbyder kan maks bidra med 4.000 kroner, og i søknaden må du vise til budsjett og en egenandel på minst 1/3
  • du må være mellom 20 og 35 år gammel
  • du må ha folkeregistrert adresse i Kristiansand eller ha betalt semesteravgift til universitet eller høgskole i Kristiansand
  • kun enkeltpersoner kan søke