Tilbyder

Norsk viseforum

Gå til søknaden

Søknaden

Norsk Viseforum deler ut fire stipend på kr. 10 000 årlig.

Det kan søkes til

  • produksjon av og/eller fremføring av musikk

Verdt å merke seg

  • må ha et gyldig personmedlemskap i Norsk Viseforum
  • teksteksempler og lytteeksempler skal legges ved søknaden