Tilbyder

Musikkforleggerne

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Såkornmidler til musikkforlag i startfasen.

Det kan søkes til

  • reise
  • digitale prosjekter
  • produksjon og ferdigstillelse av demo
  • markedsføring
  • utstyr
  • låtskrivercamp
  • workshops/kurs for ansatte eller opphavere

Verdt å merke seg

  • ordningen er delt i to: Mindre prosjekter (maksimalt 15.000 kroner) og prosjektstipend (ingen øvre grense)