Tilbyder

Musikkforleggerne

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Såkornmidler til musikkforlag i etableringsfasen.

Det kan søkes til

  • låtskriversessions, camper, workshops
  • noteutgivelser
  • markedsføring
  • leie av studio til produksjon av demoinnspilling
  • reiser
  • prosjekter knyttet til eksport
  • prosjekter knyttet til fremføring knyttet til spesifikke opphavere
  • utstyr direkte knyttet til forlagsvirksomhet eller kreativt arbeid (software etc.)

Verdt å merke seg

  • for å motta tilskudd hos Musikkforleggerne må du har musikkforlagsavtale med TONO