Tilbyder

Musikkforleggerne

Gå til søknaden

Søknaden

Såkornmidler til musikkforlag i etableringsfasen.

Det kan søkes til

  • låtskriversessions, camper, workshops
  • noteutgivelser
  • markedsføring
  • leie av studio til produksjon av demoinnspilling
  • reiser
  • prosjekter knyttet til eksport
  • prosjekter knyttet til fremføring knyttet til spesifikke opphavere
  • utstyr direkte knyttet til forlagsvirksomhet eller kreativt arbeid (software etc.)

Verdt å merke seg

  • ordningen er delt i to: Mindre prosjekter (maksimalt 15.000 kroner) og prosjektstipend (ingen øvre grense)