← Alle tilskuddsordninger

Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur

Tilbyder

Møre og Romsdal fylkeskommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskot til produksjon og til formidlinga av prosjekt, for aktørar og/eller aktivitetar i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Møre og Romsdal.

Det kan søkes til

  • Produksjon og utvikling av åndsverk som eit publikum skal oppleve og/eller delta i
  • Produksjon og formidling av lydopptak, konsertverksemd og komponering (for eksempel innspeling og turné)
  • Produksjon og formidling av scenekunst

Verdt å merke seg

  • Alle søkarar må vere folkeregistrert i Møre og Romsdal.
  • Det kan ikkje søkast støtte til pilot- og forprosjekt, kostnadar til teknisk bistand og utstyr og innkjøp av rekvisittar og seminar, studiereiser eller utgifter til kurs/utdanning

Lurer du på noe?