Tilbyder

Nordisk kulturfond

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Mer informasjon

Med projektstøtte vil Nordisk kulturfond stimulere utviklingen av kunst- og kulturlivet og styrke forskjellige aktørers nordiske forbindelser.

Det kan søkes til

  • prosjekter

Verdt å merke seg

  • maksimal søknadssum 500.000 danske kroner
  • det gis ikke støtte til prosjekter som ikke har en tydelig link til det kunsteriske feltet, f.eks idrettsarrangementer
  • turnéer og utstillinger støttes ikke, dersom det ikke er del av et nordisk samarbeid