Tilbyder

Trafo.no

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søk her

Trafo.no er et nasjonalt tilbud til unge mellom 15 og 25 år med en kunstnerisk eller kreativ interesse.

Det kan søkes til

  • prosjekter

Verdt å merke seg

  • søk om inntil 10.000 kroner i prosjektstøtte
  • søknadsfrist den første dagen hver måned (med unntak av 1. januar og 1. juli)
  • det tilbys også gratis mentorhjelp