Tilbyder

Musikkforleggerne

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Musikkforleggernes prosjektstipend kan blant annet gå til produksjon og ferdigstilling av demoer, utstyr, markedsføring og lignende.

Det kan søkes til

  • produksjon og ferdigstilling av demoer
  • markedsføring
  • utstyr
  • låtskrivercamper
  • workshops

Verdt å merke seg

  • søker må være musikkforlag med forvaltningskontrakt med TONO
  • frist på gjennomføring er tre år
  • tilskuddsramme: Ingen øvre beløpsgrense