Tilbyder

Musikkforleggerne

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Det kan søkes til

  • Produksjon og ferdigstilling av demoer
  • Markedsføring
  • Utstyr
  • Låtskrivercamper
  • Workshops

Verdt å merke seg

  • Søker må være musikkforlag med forvaltningskontrakt med TONO
  • Frist på gjennomføring: 3 år
  • Tilskuddsramme: ingen øvre beløpsgrense