Tilbyder

Musikkforleggerne

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

For norske musikkforlag som har forvaltningskontrakt med Tono.

Det kan søkes til

 • låtskriversessions, camper, workshops
 • noteutgivelser
 • markedsføring
 • leie av studio til produksjon av demoinnspilling
 • reiser
 • prosjekter knyttet til eksport
 • prosjekter knyttet til fremføring knyttet til spesifikke opphavere
 • utstyr direkte knyttet til forlagsvirksomhet eller kreativt arbeid (software etc.)

Verdt å merke seg

 • søker må være musikkforlag med forvaltningskontrakt med Tono
 • frist på gjennomføring er tre år
 • tilskuddsramme: Ingen øvre beløpsgrense