Tilbyder

NOPA

Gå til søknaden

Søknaden

NOPAs tilskudd til unge talenter gis til unge opphavere som skal skape ny musikk eller fremme seg selv som opphaver.

Det kan søkes til

  • det settes ingen krav til hva pengene skal brukes til så lenge det kan kobles til deg som opphaver og til det å skape ny musikk

Verdt å merke seg

  • hvert tilskudd er på 20.000 kroner
  • søker må være medlem i Tono og under 24 år gammel
  • søkeren trenger ikke å være NOPA-medlem eller NOPA-tilknyttet