Tilbyder

Askvoll kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Skal stimulere til aktiviteter for innbyggerne i Askvoll kommune

Det kan søkes til

  • kulturaktiviteter og arrangementer
  • kurs, opplæring og foredrag

Verdt å merke seg

  • 70% av midlene fordeles ved søknadsfrist 1. mai
  • 30% blir utlyst etter sommeren og fordeles fortløpende
  • tilskuddet utbetales hovedsakelig etter gjennomført arrangement