Tilbyder

Øvre Eiker kommune

Frist

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Du kan få støtte til konserter av høy kunstnerisk kvalitet, så lenge det er et åpent arrangement og du ikke alt har fått penger til det på annen måte.

Det kan søkes til

  • nyskapende musikalske uttrykk
  • teknisk krevende framføringer hvor presisjonskravene er store
  • bruk av anerkjente musikere og verk
  • verker som utfordrer tilhøreren med tanke på refleksjon, oppmerksomhet og innlevelse

Verdt å merke seg

  • du må søke før 1. desember året før arrangementet.