Tilbyder

Kulturrådet

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Søk om midler til å skape musikk og nye produksjoner med kostnadskrevende kunstnerisk arbeid.

Det kan søkes til

  • komposisjon og skapende produksjon av musikk innen alle sjangre
  • kunstnere fra andre felt med vesentlig medvirkning (eksempelvis video, performance)
  • scenisk konsertproduksjon, eksempelvis tverrkunstneriske eller musikkdramatiske verk

Verdt å merke seg

  • søknadsfrist klokken 13:00
  • tilskudd skal i sin helhet gå til kunstnere og deres kostnader
  • komponister kan ikke være under utdanning

Se tidligere tildelinger