Tilbyder

Kulturtanken

Gå til søknaden

Søknaden

For tiltak rettet mot unge i alderen 6-19 år som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter.

Det kan søkes til

  • aktiviteter innen musikk som inkluderer barn og unge på tvers av bl.a. kjønn, etnisitet, funksjonshindringer, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted

Verdt å merke seg

  • for organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • frist kl 12:00
  • inntil 10% av tilskuddsmidlene gå til administrative kostnader

Se tidligere tildelinger