Tilbyder

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Gå til søknaden

Søknaden

Til samfunnsnyttige tiltak i regionen Sogn og Fjordane.

Det kan søkes til

  • prosjekt for ungdom
  • prosjekt for miljø
  • prosjekt for kultur
  • prosjekt drive av frivillige

Verdt å merke seg

  • for ideelle organisasjonar
  • beløpsgrense på 30.000 kronar
  • handsamingstida ca. ein månad
  • sjå også ordninga Gåvemidlar